Atalan Hukuk

Hakkımızda

Av. Haluk ATALAN, 1982 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olup 25 yıl devletin çeşitli kademelerinde hakimlik, savcılık ve Başbakanlık’ta başdanışman olarak görev yapmıştır.

Atalan Hukuk bürosu, ulusal ve uluslarası hukuki işlem ve uyuşmazlıklarda hizmet sunmak amacıyla Ankara’da faaliyet gösteren bir hukuk bürosudur. Büromuz ulusal şirketler yanında tanınmış uluslararası firmalara da hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Müvekkillerimize en hızlı ve en etkili şekilde hukuki danışmanlık hizmetini tüm Türkiye kapsamında sunmaktayız. Buradan hareketle, Türkiye genelinde Ankara merkezli olmak üzere İstanbul, İzmir, Antalya, Adana, Mersin, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Kocaeli, Kayseri, Trabzon ve Samsun illerinde de avukatlarımız kanalıyla hizmet verilmektedir. Tüm bu hizmetlerimiz Atalan Hukuk Bürosu’na bağlı avukatlarımız kanalıyla sağlanmaktadır.

Çalışma Alanlarımız

Şirketler Hukuku
Atalan Hukuk Bürosu Şirketler Hukuku alanında, yerli ve yabancı şirketlerin kuruluş, infisah, birleşme/devralma ve tür değiştirme işlemlerinde uzmanlaşmıştır ve en iyi şekilde hukuki danışmanlık sağlamaktadır.
Devamını Oku
Ceza Hukuku
Atalan Hukuk Bürosu Ceza Hukuku alanında, müvekkillerine soruşturma aşamasından itibaren gereksinim duyulan her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmetini sağlamaktadır.
Devamını Oku
İdare ve Vergi Hukuku
Atalan Hukuk Bürosu, Müvekkillerine farklı sektörlerde Türkiye’nin öncüsü konumunda, çeşitli idareler ile uyuşmazlıklarının müvekkillin ön gördüğü usulde çözümü ve tüm vergi ihtilaflarının giderilmesi hususunda geniş birikim edinmiş ve bu alanlarda uzmanlaşmıştır.
Devamını Oku
Dava Tahkim ve Uyuşmazlık Çözümü
Atalan hukuk Bürosu, her türlü yargılama ve tahkim yollarının ulusal ve uluslararası boyutta takibi konusunda tecrübeli avukatlar ile hizmet vermektedir. Dava Tahkim ve Uyuşmazlık Çözümü alanında, başta ticari sözleşmelerden doğan ihtilaflara ilişkin davalar ve yabancı tahkim kararlarının Türkiye ve yurt dışında dava takibi, tahkim ve uyuşmazlık çözümü hizmeti vermektedir.
Devamını Oku
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Atalan Hukuk Bürosu, kişiye özgü istihdam sürecinin başladığı andan sona erdiği ana kadar yaşanan problemlerin prosedürlerini ve yasal düzenlemelere uygun yerine getirilmesini sağlamakta ve gerekli görüldüğü durumlarda müvekkil uygulamasının mevzuata uygunluğu için yeniden tanzim edilmesine destek vermektedir.
Devamını Oku
Gayrimenkul Hukuku
Atalan Hukuk Bürosu gayrimenkul edinme ile ilgili uzmanlaşmış.; mülkiyet sahiplerine ve yatırımcılara, mülkiyetin devri ve yönetimi konularında danışmanlık hizmeti vermenin yanı sıra emlak alım satımı, kiralama, ayni ya da şahsi hak tesisi gibi çeşitli işlemlerin yapılması ve bunlara dair görüşmelerin yürütülmesi hususlarında da geniş bir birikim edinmiştir. Gayrimenkul alanındaki müvekkil portföyünde yabancı ve yerli birçok yatırımcı yer almaktadır.
Devamını Oku
Bankacılık ve Finans Hukuku
Atalan Hukuk Bürosu olarak, bankalar, mali kuruluşlar, kiralama şirketleri ve kredi alan şahıslar gibi geniş bir yelpazede yer alan müvekkillerine Bankacılık ve Finans Hukuku alanında gerekli hukuki danışmanlığı yapmaktadır. Globalleşen dünyada Bankacılık ve Finans sektörünün önemini ve hassasiyetlerini bilen uzman avukat ekibimiz ile müvekkillerimize hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.
Devamını Oku
Tüketici Hukuku
Atalan Hukuk Bürosu, tüketici hukuku alanında, tüm sektörlerde de tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu, vs ilgili yönetmelikler alanına giren konuların, Tüketici Hakem Heyeti ve Tüketici Mahkemelerinde görülen ihtilaflı hususların çözümünde hizmet vermektedir.
Devamını Oku
Fikri Mülkiyet Hukuku
Globalleşen dünyada uluslararası ticaretin hızla yaygınlaşması, yerli ve yabancı firmaların kendilerine ait ürünlerin ve hizmetlerin ayırt edici karakteristik yönlerini koruması gerekliliğini artırmıştır. Bu çerçevede Fikri Sınaî Haklar Hukuku Türkiye’de de hızla gelişmiş, Atalan Hukuk Bürosu bu süreçte fikri mülkiyet hukukunun Türkiye’de gelişmesinde teorik ve pratik anlamda katkı sağlamıştır.
Devamını Oku
Bilişim Hukuku
Atalan Hukuk Bürosu, bilişim hukuku departmanı, bu alanda; bilgi teknolojileri hukuku, lisanslama, muafiyetler, istisnalar, fikri mülkiyet hakları yönetimi çeşitli alanlarda derin araştırmalar yapıp ve bu şekilde çözüm odaklı hukuki hizmetler vermektedir.
Devamını Oku
İcra ve İflas Hukuku
Atalan Hukuk Bürosu İcra İflas Hukuku alanında, alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde borçluya ait tüm menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı kapsamlı araştırmalar yapmaktadır. Atalan Hukuk Bürosu çesitli müvekkilleri için başarı ile icra takibi yapmaktadır. Bu alandaki hizmetler, alacaklı/borçlu ve üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için icra mahkemeleri ve genel mahkemelerde dava takibi işlerini de kapsamaktadır.
Devamını Oku
Sağlık ve İlaç Hukuku
Atalan Hukuk Bürosu yerel ve uluslar arası Sağlık ve İlaç Hukukunda hizmet vermektedir. Bu konuda her türlü faaliyetleriniz ile ilgili hukuksal danışmanlık sağlıyoruz.
Devamını Oku
Enerji ve Madencilik Hukuku
Atalan Hukuk Bürosu, elektrik, rüzgar, doğal gaz, güneş enerjisi yanı sıra biokütle, bio yakıt gibi yenilenebilir enerji alanlarında üretim, dağıtım ve finansman konularında danışmanlık hizmeti vermektedir. Sektördeki başlıca iştigal konuları olarak enerji santralleri, petrol, gaz ve maden sıralanabilmektedir. Enerji sektöründeki sözleşmeler konusunda uzmanlaşan Atalan Hukuk Bürosu, sektörün önemli özelleştirmelerinde de hukuki danışman olarak yer almıştır.
Devamını Oku

Avukatlarımız

İLETİŞİME GEÇİN

error: Content is protected !!