Kasım 2017

KAT MÜLKİYETİ KURULMASI VE KAT MALİKLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  Her dönemde insanların temel ihtiyaçlarından birini barınma ihtiyacı oluşturmuştur. Sanayinin gelişmesi beraberinde nüfus artışını getirmiş ve bu nüfus artışı da en temel ihtiyaçlardan olan barınma, bir diğer ifade ile [...]
Read More