Yıl: 2020

İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMELERİNDE GÜNCEL DURUM
Mevcut 6098 sayılı Borçlar Kanunumuz 04.02.2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ancak bazı düzenlemeleri aynı tarihte uygulamaya girmemiştir. Nitekim 14..04.2011 tarihinde yayınlanan 6217 sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda [...]
Read More
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA BAŞVURU ŞARTININ TAMAMLANABİLİR DAVA ŞARTI OLARAK KABUL EDİLMESİ
               11.09.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6552 sayılı Kanunun 64. maddesi ve 5521 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu (mülga) 7. maddesi ile, Sosyal Güvenlik Mevzuatından kaynaklanan [...]
Read More
İŞE İADE DAVASINDA TAZMİNAT HESABI
İşe iade davası;  iş sözleşmesi feshedilen işçi tarafından, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiasıyla ve işe iade talebiyle işverene karşı açılan bir davadır. İşe [...]
Read More
28.07.2020 TARİHLİ HMK DEĞİŞİKLİKLERİ
7251 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 28.07.2020 tarih ve 31199 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu metinde, yeni düzenleme ile birlikte HMK madde [...]
Read More
İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında İnsan Kaynakları (İK) Birimleri, hem işe alım süreçlerinin yürütülmesi (iş ilanı, başvuru formları, CV, mülakatlar vb.) hem de bağlı oldukları işyerinde çalışanların –işyerinden ayrılmış olsalar [...]
Read More
“SALGINDA” KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE ÖLÇÜLÜLÜK
Tüm insanlığı etkisi alarak, hayatın akışını durma noktasına getirmiş olan koronavirüs pandemisi, beraberinde ciddi kayıplar, zorluklar ve korkuları da getirdi.  Amaç öncelikle hayat kurtarmak ve salgını önlemek iken, bu amaca [...]
Read More
TÜKETİCİNİN İADE (CAYMA) HAKKI
İçinde bulunduğumuz çağda, insanlığın artan “ihtiyaçları”, buna orantılı artış ve değişim gösteren “pazar”,  devamında yine “tüketici” nin başkaca ihtiyaçlarının doğması sorunsalını yaratmıştır. Günümüz dünyasında gelişen ve genişleyen bu  pazarda  yer [...]
Read More
KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN “ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇMESİ” VE KURUMUN ŞİKAYET İLE BAĞLI OLMAMASI
Kişisel verilerin korunması bağlamında, gerek TCK [1]  gerek ise KVKK [2]  , kişisel verilere ilişkin suçlar bakımından hükümler içermektedirler. TCK 135. Madde ve devamında; genel olarak kişisel verilerin hukuka aykırı [...]
Read More
İŞ HUKUKUNDA MÜCBİR SEBEP: COVİD-19
Dünya Sağlık Örgütü’nün “yüksek risk” grubuna almış olduğu Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle birçok önlem alınmış, Kanunlarda değşikliklere gidilmiştir. Peki İş hukuku açısından durum nedir? Bu yazı ile, İş Hukuku açısından [...]
Read More
7226 SAYILI KANUN İLE KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETME SUÇU CEZASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR
7226 sayılı Torba Kanun’un 49. maddesi ile 14/12/2009 tarihli ve 5941 sayılı Çek Kanunu’na aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “GEÇİCİ MADDE 5 – (1) 5 inci maddede tanımlanan ve 24/3/2020 tarihine [...]
Read More

Uyarı!


Dolandırıcılar tarafından Atalan Hukuk Bürosu adıyla, aranarak para tahsilatı yapılmak istendiği öğrenilmiştir. Büromuz tarafından aranılarak para tahsilatı işlemi yapılmadığını ve arayan bu şahıslara itibar edilmemesi gerektiğini bilgisini kamuoyunun dikkatlerine önemle sunarız.

This will close in 10 seconds