Ocak 2020

ISTAC MED-ARB KURALLARI (TAHKİM & ARABULUCULUK)
Tahkim, taraflar arasında çıkan uyuşmazlıkların devlet mahkemeleri yerine hakem(arbitrator) adı verilen kimseler aracılığı ile nihai olarak çözümlenmesini sağlayan bir alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemidir. (alternative dispute resolution method) Türk Hukuku’na göre [...]
Read More
MÜŞTEREK- MÜTESELSİL SORUMLULUK
  Bir borç ilişkisinde tarafların birden fazla kişiden oluşması mümkündür. Taraflar birden fazla alacaklıdan oluşabileceği gibi birden fazla borçludan da oluşabilir veya borç ilişkisinin her iki tarafı da birden fazla [...]
Read More

Uyarı!


Dolandırıcılar tarafından Atalan Hukuk Bürosu adıyla, aranarak para tahsilatı yapılmak istendiği öğrenilmiştir. Büromuz tarafından aranılarak para tahsilatı işlemi yapılmadığını ve arayan bu şahıslara itibar edilmemesi gerektiğini bilgisini kamuoyunun dikkatlerine önemle sunarız.

This will close in 10 seconds