Ocak 6, 2023

TEK SATICILIK SÖZLEŞMESİ VE DENKLEŞTİRME TAZMİNATI
Tek satıcılık sözleşmesi, kanunda bir tanımı yapılmamakla birlikte; sağlayıcı ile tek satıcı arasında kurulan ve sağlayıcının mallarının tamamı veya bir kısmını tekel olarak satmak üzere tek satıcıya haklar verilmesini sağlayan [...]
Read More