Yazar: Gamze Atalan

POSTS BY : Gamze Atalan
YABANCILIK UNSURU TAŞIYAN UYUŞMAZLIKLARDA YETKİLİ YER
Milletlerarası Özel Hukuk ve Usûl Hukuku Hakkında Kanun’un 1’inci maddesi “Yabancılık unsuru taşıyan özel hukuka ilişkin işlem ve ilişkilerde uygulanacak hukuk, Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisi, yabancı kararların tanınması ve tenfizi [...]
Read More
ÖDÜNÇ SÖZLEŞMELERİ
Kullanım ödüncü ve tüketim ödüncü olmak üzere iki türü vardır. KULLANIM ÖDÜNCÜ (ARİYET) 6098 sayılı Borçlar Kanununun 379. cu maddesi, ödünç sözleşmesini, “ödünç verenin bir şeyin karşılıksız olarak kullanılmasını ödünç [...]
Read More
KİRA UYARLAMA ve KİRA TESPİT DAVALARI
Kira uyarlama ve tespit davaları birbirinden farklı iki dava türü olup aşağıdaki yazımızda bu konuya değinilecektir. Öncelikle her iki davanın içeriği, şartları ayrıntılı şekilde anlatılacak ve akabinde iki dava türü [...]
Read More
İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMELERİNDE GÜNCEL DURUM
Mevcut 6098 sayılı Borçlar Kanunumuz 04.02.2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ancak bazı düzenlemeleri aynı tarihte uygulamaya girmemiştir. Nitekim 14..04.2011 tarihinde yayınlanan 6217 sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda [...]
Read More
İŞE İADE DAVASINDA TAZMİNAT HESABI
İşe iade davası;  iş sözleşmesi feshedilen işçi tarafından, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiasıyla ve işe iade talebiyle işverene karşı açılan bir davadır. İşe [...]
Read More
28.07.2020 TARİHLİ HMK DEĞİŞİKLİKLERİ
7251 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 28.07.2020 tarih ve 31199 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu metinde, yeni düzenleme ile birlikte HMK madde [...]
Read More
İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında İnsan Kaynakları (İK) Birimleri, hem işe alım süreçlerinin yürütülmesi (iş ilanı, başvuru formları, CV, mülakatlar vb.) hem de bağlı oldukları işyerinde çalışanların –işyerinden ayrılmış olsalar [...]
Read More
İŞ HUKUKUNDA MÜCBİR SEBEP: COVİD-19
Dünya Sağlık Örgütü’nün “yüksek risk” grubuna almış olduğu Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle birçok önlem alınmış, Kanunlarda değşikliklere gidilmiştir. Peki İş hukuku açısından durum nedir? Bu yazı ile, İş Hukuku açısından [...]
Read More
7226 SAYILI KANUN İLE KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETME SUÇU CEZASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR
7226 sayılı Torba Kanun’un 49. maddesi ile 14/12/2009 tarihli ve 5941 sayılı Çek Kanunu’na aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “GEÇİCİ MADDE 5 – (1) 5 inci maddede tanımlanan ve 24/3/2020 tarihine [...]
Read More
KOVİD-19 (CORONA) VİRÜSÜ İŞ KAZASI KAPSAMINDADIR
  KOVİD-19 (CORONA) VİRÜSÜ İŞ KAZASI KAPSAMINDADIR.   Yargıtay’ın daha önceki virüs salgınlarına karşı verdiği kararlar kapsamında, işverenin çalışanını yurtiçi veya yurtdışı görevlendirmeleri sırasında çalışana virüsün bulaşması halinde iş kazası [...]
Read More