Yazar: Gamze Atalan

POSTS BY : Gamze Atalan
İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMELERİNDE GÜNCEL DURUM
Mevcut 6098 sayılı Borçlar Kanunumuz 04.02.2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ancak bazı düzenlemeleri aynı tarihte uygulamaya girmemiştir. Nitekim 14..04.2011 tarihinde yayınlanan 6217 sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda [...]
Read More
İŞE İADE DAVASINDA TAZMİNAT HESABI
İşe iade davası;  iş sözleşmesi feshedilen işçi tarafından, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiasıyla ve işe iade talebiyle işverene karşı açılan bir davadır. İşe [...]
Read More
28.07.2020 TARİHLİ HMK DEĞİŞİKLİKLERİ
7251 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 28.07.2020 tarih ve 31199 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu metinde, yeni düzenleme ile birlikte HMK madde [...]
Read More
İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında İnsan Kaynakları (İK) Birimleri, hem işe alım süreçlerinin yürütülmesi (iş ilanı, başvuru formları, CV, mülakatlar vb.) hem de bağlı oldukları işyerinde çalışanların –işyerinden ayrılmış olsalar [...]
Read More
İŞ HUKUKUNDA MÜCBİR SEBEP: COVİD-19
Dünya Sağlık Örgütü’nün “yüksek risk” grubuna almış olduğu Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle birçok önlem alınmış, Kanunlarda değşikliklere gidilmiştir. Peki İş hukuku açısından durum nedir? Bu yazı ile, İş Hukuku açısından [...]
Read More
7226 SAYILI KANUN İLE KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETME SUÇU CEZASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR
7226 sayılı Torba Kanun’un 49. maddesi ile 14/12/2009 tarihli ve 5941 sayılı Çek Kanunu’na aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “GEÇİCİ MADDE 5 – (1) 5 inci maddede tanımlanan ve 24/3/2020 tarihine [...]
Read More
KOVİD-19 (CORONA) VİRÜSÜ İŞ KAZASI KAPSAMINDADIR
  KOVİD-19 (CORONA) VİRÜSÜ İŞ KAZASI KAPSAMINDADIR.   Yargıtay’ın daha önceki virüs salgınlarına karşı verdiği kararlar kapsamında, işverenin çalışanını yurtiçi veya yurtdışı görevlendirmeleri sırasında çalışana virüsün bulaşması halinde iş kazası [...]
Read More
CEZA HUKUKUNDA BASİT YARGILAMA USULÜ
  Olağan yargılama usulünden daha hızlı ve basit bir ceza yargılama usulü olarak basit yargılama usulü kabul edilmiştir. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 251. maddesinde düzenlenmiştir. Basit yargılama usulü [...]
Read More
ISTAC MED-ARB KURALLARI (TAHKİM & ARABULUCULUK)
Tahkim, taraflar arasında çıkan uyuşmazlıkların devlet mahkemeleri yerine hakem(arbitrator) adı verilen kimseler aracılığı ile nihai olarak çözümlenmesini sağlayan bir alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemidir. (alternative dispute resolution method) Türk Hukuku’na göre [...]
Read More
MÜŞTEREK- MÜTESELSİL SORUMLULUK
  Bir borç ilişkisinde tarafların birden fazla kişiden oluşması mümkündür. Taraflar birden fazla alacaklıdan oluşabileceği gibi birden fazla borçludan da oluşabilir veya borç ilişkisinin her iki tarafı da birden fazla [...]
Read More