Yazar: Melek Atalan

POSTS BY : Melek Atalan
MEDULA ECZANE BAĞLAMINDA ECZACININ VERİ SORUMLUSU KABUL EDİLMESİ
Bu yazımız, Kişisel Verilerin Korunması Kurumunun 07.05.2020 tarihli kararını incelenerek bazı değerlendirmelere varılması amaçlı hazırlanmıştır. “İlgili kişiye ait Medula Eczane çıktılarının eczacının eşi tarafından kullanılması” hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun [...]
Read More
ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLLERİNDEKİ “BELİRSİZ İFADELERİN” YARATTIĞI SORUNLAR
Boşanma davaları genellikle, tarafların mutsuz ve çekilmez hale gelmiş evliliklerini bitirme kararı almalarının bir sonucudur. Taraflar boşanma kararı alana kadar geçen sürede fazlası ile üzülmüş, yıpranmış, gerilmiş ya da öfkelenmiş [...]
Read More
KİRALANAN ÜZERİNDEKİ “OLAĞAN” HASARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunun 301. Maddesi hükmü uyarınca, kiralayan kiralananı sözleşmede amaçlanan kullanıma elverişli halde teslim etmekle yükümlü tutulmuş ve bunun aksine bir düzenlemeye gidilemeyeceği belirtilmiştir. Devamı maddelerinde, kiralayanın [...]
Read More
WHATSAPP SÖZLEŞMESİNİN AVRUPA’YA ÖZEL UYGULANMASININ TEMELİNDE YATAN GÜÇLÜ ETKEN “YARGI”
Whatsapp sözleşmesi son günlerin en çok tartışılan konularının başında gelmektedir. Bunun sebebi ise, Whatsapp’ın sunduğu hizmetin, kullanıcılarından, hizmetin kullanıcılarının verilerini Facebook ile paylaşmasına ve e-ticareti kolaylaştırmasına olanak tanıyan yeni güncellenmiş [...]
Read More
Belediye Taşınmazlarının Kiralanması ve Tahliyesi
Belediyenin mülkiyetinde bulunan, kullanım, yönetim hakkı Belediyeye tarafından belirlenen taşınmazlar, kamu hukukuna tabi olmaları dolayısıyla kamu malıdırlar. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 3. Maddesi;  Kamu geliri: Kanunlarına dayanılarak toplanan [...]
Read More
KİŞİSEL VERİ İHLALİ BİLDİRİMİNİN ÖNEMİ
Kişisel verilerin kaydedilmesi, aktarılması, silinmesi kadar önemle ele alınması gereken bir diğer husus kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişimin engellenmesi yani korunmasıdır.  Aksi halde veri ihlalinin varlığı söz konusu olacaktır. [...]
Read More
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA BAŞVURU ŞARTININ TAMAMLANABİLİR DAVA ŞARTI OLARAK KABUL EDİLMESİ
               11.09.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6552 sayılı Kanunun 64. maddesi ve 5521 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu (mülga) 7. maddesi ile, Sosyal Güvenlik Mevzuatından kaynaklanan [...]
Read More
“SALGINDA” KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE ÖLÇÜLÜLÜK
Tüm insanlığı etkisi alarak, hayatın akışını durma noktasına getirmiş olan koronavirüs pandemisi, beraberinde ciddi kayıplar, zorluklar ve korkuları da getirdi.  Amaç öncelikle hayat kurtarmak ve salgını önlemek iken, bu amaca [...]
Read More
TÜKETİCİNİN İADE (CAYMA) HAKKI
İçinde bulunduğumuz çağda, insanlığın artan “ihtiyaçları”, buna orantılı artış ve değişim gösteren “pazar”,  devamında yine “tüketici” nin başkaca ihtiyaçlarının doğması sorunsalını yaratmıştır. Günümüz dünyasında gelişen ve genişleyen bu  pazarda  yer [...]
Read More
KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN “ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇMESİ” VE KURUMUN ŞİKAYET İLE BAĞLI OLMAMASI
Kişisel verilerin korunması bağlamında, gerek TCK [1]  gerek ise KVKK [2]  , kişisel verilere ilişkin suçlar bakımından hükümler içermektedirler. TCK 135. Madde ve devamında; genel olarak kişisel verilerin hukuka aykırı [...]
Read More