MİRAS BIRAKANIN ÖLÜME BAĞLI TASARRUFU

04
Oca2018

MİRAS BIRAKANIN ÖLÜME BAĞLI TASARRUFU

MİRAS BIRAKANIN ÖLÜME BAĞLI TASARRUFU İLE HAK SAHİBİ OLUNABİLMESİ İÇİN ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARDA ARANAN ŞARTLAR

Bir önceki yazımızda miras hukukuna genel bir giriş yapmıştık. Bu yazımızda ise ölüme bağlı tasarrufları ve bu tasarruflar ile hak sahibi olunabilmesinin koşullarına yer vereceğiz.

ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR

Miras bırakanın ölümü ile terekesi yasal mirasçılarına veya miras bırakanın atanmış mirasçılarına intikal etmektedir.

Atanmış Mirasçı; Miras bırakanın ölümünden önce yaptığı bir hukuki işlemle belirleyebildiği mirasçılarına atanmış mirasçı denilmektedir. Miras bırakanın yapmış olduğu bu hukuki işlemin adı ölüme bağlı tasarruflardır, diğer bir şekliyle ölüme bağlı hukuki işlemlerdir. Yani Kanun koyucu, kişiye mülkiyet hakkı üzerinde tasarrufta bulunma hakkını sadece sağlığında değil öldükten sonra da tanımıştır.

ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARDA HAK SAHİBİ OLUNABİLMESİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR

  • Kanun koyucunun aramış olduğu şekli anlamda bir ölüme bağlı tasarruf mevcut olmalıdır. Kanun koyucuya göre bu tasarruf vasiyetname ya da miras sözleşmesi şekillerinde yapılabilir.

  • Ölüme bağlı tasarrufun kanunun aramış olduğu geçerlilik şartlarına uygun olması gerekmektedir. Bu koşullar;

  • Ehliyet; Miras bırakanın terekesi (miras bırakanın ölümü ile geride bıraktığı intikale elverişli malvarlığına (hak ve borçları)) üzerinde tasarrufta bulunabilmesi için;

Miras bırakanın Miras Sözleşmesi yapabilmesi için kanunun aramış olduğu ehliyet şartları;

Miras bırakanın -Ergin Olması – Kısıtlı Olmaması – Ayırt Etme Gücüne Sahip Olması Aranır.

Miras bırakanın Vasiyetname yapabilmesi için kanunun aramış olduğu şartlar;

Miras bırakanın – En Az 15 Yaşın Tamamlanmış Olması –Ayırt etme Gücüne Sahip Olması Aranır.

  • Ölüme Bağlı tasarrufun konusunun hukuka ve ahlaka aykırı olmaması gerekmektedir.

  • Miras bırakanın iradesi ölüme bağlı tasarrufu yaparken, iradesi sağlıklı olmalıdır. Miras bırakanın iradesinin sağlıklı olmaması, yani sakat olması, ölüme bağlı tasarruf yanıltılarak, aldatılarak veya korkutularak düzenlenmiş ise söz konusu olacaktır. Eğer miras bırakanın iradesinde bir sakatlık olmuş ise, isterse bu ölüme bağlı tasarruftan miras bırakan vazgeçebilir.

Vasiyetname düzenlenmiş ise miras bırakan bu tasarruftan her zaman vazgeçebilir, eğer miras sözleşmesi düzenlenmiş ise miras bırakanın sözleşmeden vazgeçebilmesi için belirli bir süre öngörülmüştür. Bu süreler miras bırakanın yanıldığı veya aldatıldığını öğrendiği tarihten itibaren 1 yıl, korkutulmuş ise, korkutulduğu durumun ortadan kalktığı tarihten itibaren 1 yıldır. Bu süreler geçmiş ise veya vasiyetname düzenlenmiş ve miras bırakan ölünceye kadar vasiyetnameden vazgeçmemişse mirasçılar iptal davası açamazlar. Dolayısıyla iptal ettirilemeyen ölüme bağlı tasarruf geçerli olur.

Ehliyetsizlik, şekil noksanlığı, tasarrufun konusunun hukuka ve ahlaka aykırı olması veya kanuna aykırılık olması durumlarında ise miras bırakanın ölüme bağlı tasarruftan vazgeçebilmesi için süre öngörülmemiştir. Miras bırakan ölümünden önce vazgeçmemişse mirasçıları, miras bırakanın ölümünden sonra iptal davası açabilirler.

  • Ölüme Bağlı Tasarruflarda kanunun aramış olduğu belirli şekil şartları ise bir başka yazıda kaleme alınacaktır.

Uyarı!


Dolandırıcılar tarafından Atalan Hukuk Bürosu adıyla, aranarak para tahsilatı yapılmak istendiği öğrenilmiştir. Büromuz tarafından aranılarak para tahsilatı işlemi yapılmadığını ve arayan bu şahıslara itibar edilmemesi gerektiğini bilgisini kamuoyunun dikkatlerine önemle sunarız.

This will close in 10 seconds