MİRAS HUKUKU TEMEL KAVRAMI:ÖLÜM

04
Oca2018

MİRAS HUKUKU TEMEL KAVRAMI:ÖLÜM

MİRAS HUKUKU TEMEL KAVRAMI:ÖLÜM

Kanunkoyucu ölüm olayına hukuki sonuçlar bağlamıştır ve miras hukukunun temel kavramı da ölümdür. Mirasın söz konusu olabilmesi ve dolayısıyla miraşçı olunması da ölüm olayının gerçekleşmesine bağlıdır. Mirasçı, mirasbırakanın ölümü ile mirasbırakanın (muris) terekesinin intikal edeceği kişi, tereke ise, mirasbırakanın ölümü ile geride bıraktığı intikale elverişli malvarlığına (hak ve borçları) verilen isimdir.

Mirasçılar 3’e ayrılır.

  • Yasal mirasçılar; kanunen mirasçı olarak belirlenmiş kişiler

  • Atanmış (iradi) mirasçılar; murisin mirasçı olarak belirlediği kişilerdir.

  • Devlet; yasal mirasçı veya atanmış bulunmaz ise devlet mirasçı olur.

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, mirasbırakanın iradi olarak ölüme bağlı tasarrufu ile vakfı mirasçı olarak belirlemesi sonucu atanmış mirasçı da hak sahibi olmaktadır.

Atanmış mirasçılar mirasbırakanın iradesi ile yapılan ölüme bağlı tasarruflarla hak sahipliği kazanırlar. Dolayısıyla bu hak sahipilğinin kazanımı da mirasbırakanın geçerli bir irade açıklaması ile mümkün olmaktadır. Ancak murisin bu tasarrufunun da belli bir sınırı vardır. Yasal mirasçılardan saklı paylı olanların saklı payına dokunulmaksızın ölüme bağlı tasarruf ile mirasbırakan tasarrufta bulunabilmektedir. Öyleyse saklı payın ne olduğunu da açıklamakta fayda vardır. Saklı Pay, kanunen öngörülmüş olan, mirasçının sahip olduğu ve mirasbırakanın kendi terekesi üzerinde tasarrufta bulunamayacağı terekenin belli bir oranıdır. Bu oran kanunen belirlenmiş kişilere göre değişkenlik göstermektedir.

Mirasbırakanın terekesinden söz konusu bu saklı payların çıkarılması sonucu kalan kısım ise tasarruf edilebilecek tereke kısmıdır buna da Tasarruf Oranı denmektedir. Mirasbırakan üzerinde tasarrufta bulunabileceği bu kısmı bir hayır kurumuna, kendi kurduğu bir vakıfa, yakınlarına veya arkadaşlarına bırakabilir, kısacası üzerinde dilediği tasarrufta bulunabilir.

Tüm bu açıklamalarımızın dışında, Mirasbırakanın ölüme bağlı tasarrufu ile hak sahibi olunabilmesi için ölüme bağlı tasarruflarda aranan bir şartlar ise ayrı bir yazıda kaleme alınacaktır.

Uyarı!


Dolandırıcılar tarafından Atalan Hukuk Bürosu adıyla, aranarak para tahsilatı yapılmak istendiği öğrenilmiştir. Büromuz tarafından aranılarak para tahsilatı işlemi yapılmadığını ve arayan bu şahıslara itibar edilmemesi gerektiğini bilgisini kamuoyunun dikkatlerine önemle sunarız.

This will close in 10 seconds