FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

Fikri Mülkiyet Hukuku

Globalleşen dünyada uluslararası ticaretin hızla yaygınlaşması, yerli ve yabancı firmaların kendilerine ait ürünlerin ve hizmetlerin ayırt edici karakteristik yönlerini koruması gerekliliğini artırmıştır. Bu çerçevede Fikri Sınaî Haklar Hukuku Türkiye’de de hızla gelişmiş, Atalan Hukuk Bürosu bu süreçte fikri mülkiyet hukukunun Türkiye’de gelişmesinde teorik ve pratik anlamda katkı sağlamıştır.

Atalan Hukuk Bürosu tarafından Fikri Mülkiyet Hukuku alanında sunulan hizmetlerden bazıları şoyledir:

• Telif hakları

• Lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve lisans verme/alma

görüşmelerinde danışmanlık hizmeti verilmesi

• Marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı model hakları ile ilgili danışmanlık hizmeti verilmesi ve uyuşmazlıklardan doğan davaların takibi

• Ticari sırların kötüye kullanılmasının engellenmesi

• Birleşme devralmalarda fikri mülkiyet hakları ile ilgili danışmanlık

hizmeti verilmesi

• Marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı modellerin ulusal ve

uluslararası alanda araştırılması, tescili, korunması ve devri işlemleri

Uyarı!


Dolandırıcılar tarafından Atalan Hukuk Bürosu adıyla, aranarak para tahsilatı yapılmak istendiği öğrenilmiştir. Büromuz tarafından aranılarak para tahsilatı işlemi yapılmadığını ve arayan bu şahıslara itibar edilmemesi gerektiğini bilgisini kamuoyunun dikkatlerine önemle sunarız.

This will close in 10 seconds