İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Atalan Hukuk Bürosu, kişiye özgü istihdam sürecinin başladığı andan sona erdiği ana kadar yaşanan problemlerin prosedürlerini ve yasal düzenlemelere uygun yerine getirilmesini sağlamakta ve gerekli görüldüğü durumlarda müvekkil uygulamasının mevzuata uygunluğu için yeniden tanzim edilmesine destek vermektedir.

Atalan Hukuk Bürosu olarak size İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında verebileceğimiz hizmetlerden
bazıları şu şekildedir:

• Toplu iş sözleşmesi taslaklarının hazırlanması ve müzakerelerin yapılması
• Sözleşmenin feshi ve işten çıkarma konularının sulh veya dava yolu ile takibi
• İş kazası ve hastalıklarına ilişkin cezai ve hukuki sorumluluklar hakkında danışmanlık ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi çalışmalarının sağlanması
• Çalışma ortamlarının özellikle sağlık ve güvenlik açılarından yürürlükteki mevzuata uyumunun sağlanması
• İş sözleşmelerinin ve bağlı prosedürlerin Yargıtay’daki uygulaması ışığında güncellenmesi ve/veya yeniden düzenlenmesi
• Her somut duruma özgü tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması
• İş Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu ve İşsizlik Sigortası Kanunundan doğan yükümlülüklere ilişkin eğitim hizmetlerinin sunulması
• Sendikal faaliyetler ile ilgili ihtilafların çözümlenmesi

Uyarı!


Dolandırıcılar tarafından Atalan Hukuk Bürosu adıyla, aranarak para tahsilatı yapılmak istendiği öğrenilmiştir. Büromuz tarafından aranılarak para tahsilatı işlemi yapılmadığını ve arayan bu şahıslara itibar edilmemesi gerektiğini bilgisini kamuoyunun dikkatlerine önemle sunarız.

This will close in 10 seconds