İdare ve Vergi Hukuku

Atalan Hukuk Bürosu, Müvekkillerine farklı sektörlerde Türkiye’nin öncüsü konumunda, çeşitli idareler ile uyuşmazlıklarının müvekkillin ön gördüğü usulde çözümü ve tüm vergi ihtilaflarının giderilmesi hususunda geniş birikim edinmiş ve bu alanlarda uzmanlaşmıştır.

Atalan Hukuk Bürosu tarafından İdare ve Vergi Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları şöyledir:

• Gümrük mevzuatından ve diğer idari cezalar ile vergi suç ve cezalarından kaynaklanan problemlerin çözümü

• Her türlü idari başvuru ve itirazların yapılması

• Dava takibi ve uyuşmazlıkların çözümü

• İdari yolların tüketilmesi ve uzlaşma işlemlerinin takibi