Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel verilerin; elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması veya sınıflandırılması gibi her türlü işlem kişisel veri işleme olarak kabul edilmektedir ve Kanun’da düzenlenen kurallara uygun olmalıdır.
Büromuz, KVKK ve GDPR mevzuatlarınca gereklilikler kapsamında kişisel verilerin korunması konusunda danışmanlık vermektedir. Ekibimiz bu hukuk alanında mevzuatın oluşumu sürecinde de yer alan uzman kişilerden oluşmaktadır. Büromuzca, mevzuata uyumluluk, ihlal önleme ve bildirim, olay yönetimi prosedürleri, acil durum eylem planı ve güvenlik politikaları açılarından hukuki danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.
Ayrıca yükümlülüklerin tam olarak sağlanması anlamında şirket içi farkındalık eğitim hizmeti de verilmektedir.

Uyarı!


Dolandırıcılar tarafından Atalan Hukuk Bürosu adıyla, aranarak para tahsilatı yapılmak istendiği öğrenilmiştir. Büromuz tarafından aranılarak para tahsilatı işlemi yapılmadığını ve arayan bu şahıslara itibar edilmemesi gerektiğini bilgisini kamuoyunun dikkatlerine önemle sunarız.

This will close in 10 seconds