Sağlık ve İlaç Hukuku

Atalan Hukuk Bürosu yerel ve uluslar arası Sağlık ve İlaç Hukukunda hizmet vermektedir. Bu konuda her türlü faaliyetleriniz ile ilgili hukuksal danışmanlık sağlıyoruz.

Atalan Hukuk Bürosu tarafından Sağlık ve İlaç Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları şöyledir:

• Sınai Mülkiyet davalarının takibi (daha çok ilaç patentleri ve ilaç markalarından doğan uyuşmazlıklara ilişkin)

• İlaç hammaddelerine ilişkin alım-satım sözleşmelerinin ve ilaç üretim-geliştirme sözleşmelerinin hazırlanması

• Farmasotik buluşlara ilişkin patent tescili ve ilaç markalarının başvuru, tescil süreçlerinin takibi hizmetleri

• İlaç dağıtım (distribütörlük) sözleşmelerinin hazırlanması

• Klinik araştırmalara ilişkin sözleşmelerin hazırlanması

• Gizlilik sözleşmeleri hazırlanması

• İlaç satış ve pazarlama ruhsatlandırmasına ilişkin idari işlemler ile ilgili danışmalık hizmetleri

• Tehlikeli atıkların-ambalajların geri dönüşüm sözleşmelerinin hazırlanması